Administratie

Financiële Administratie
Als ondernemer bent u wettelijk verplicht  een gedegen administratie te voeren. De financiële administratie geeft u inzicht in de financiële situatie van uw onderneming. Afhankelijk van uw wensen kan administratiekantoor Westendorp een deel of zelfs de gehele financiële administratie voor u verzorgen. Daarnaast is het vanzelfsprekend mogelijk dat u de administratie zelf voert en u deze periodiek ter controle inlevert.

Jaarrekening
Jaarlijks dient u de belastingdienst en eventuele kredietverstrekker(s) inzage te verstrekken in de financiële positie van uw bedrijf. Voor dit doel verzorgen wij voor u het financiële jaarverslag (jaarrekening) van de onderneming. Zaken ter verbetering die wij opmerken tijdens het opstellen van de jaarrekening bespreken wij met u in de jaarlijkse jaarrekeningbespreking. Hierdoor optimaliseren wij samen met u de administratie en de bedrijfsvoering.

Tussentijdse cijfers
In het verlengde van de jaarrekening nemen de tussentijdse cijfers een steeds belangrijkere plaats in. Niet alleen voor het aanvragen van een krediet bij de bank, ook om nog sneller inzicht te krijgen in de resultaten van uw onderneming. U kunt ervoor kiezen om tussentijdse cijfers te laten vervaardigen over de door u gewenste periode.

Starters
Administratiekantoor Westendorp helpt u bij uw plannen voor het starten van een eigen onderneming. Wij adviseren u gedurende het gehele traject omtrent zaken zoals het opstellen van het ondernemingsplan, keuze voor ondernemingsvorm, inschrijving bij Kamer van Koophandel en  belastingtechnische zaken. Daarnaast helpen wij u bij het aanvragen van een financiering en bespreken wij met u de aanverwante (privé)zaken in verband met uw ondernemerschap (verzekeringen, pensioenopbouw en dergelijke).

Salarisadministratie
Voor ondernemingen met personeel kunnen wij de gehele salarisadministratie voor u uit handen nemen. Wij verzorgen onder andere voor u de periodieke verwerking van de salarissen, de aangifte loonbelasting, de aanlevering van loongegevens bij de pensioenuitvoerder, het opstellen van jaaropgaven, het uitvoeren van loonkostenberekeningen, het verzorgen van ziek- en herstelmeldingen en de communicatie met diverse instanties (zoals pensioenverzekeraar, arbodienst en belastingdienst).

Specialisatie
Tot ons uitgebreide relatienetwerk behoren fiscalisten, banken, registeraccountants, notarissen, makelaars, assurantietussenpersonen en pensioenadviseurs. Waar nodig kunnen wij een beroep doen op deze specialisten. Zo kunt u al uw financiële zaken door administratiekantoor Westendorp laten verzorgen.